18/3/10

Απαράδεκτη γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος

"η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει στο έγγραφό της με υπ’ αριθμό Δ3-Γ/25899/14-01-2010 ότι «δεν έχει αντίρρηση ως προς την χορήγηση των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αδειών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου ¨Αγωγός μεταφοράς καυσίμων στις εγκαταστάσεις της Δ. Τούλας ΑΕ».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία κατέθεσε νέα ερώτηση σχετικά με το θέμα καθώς όπως φαίνεται από το άνω απόσπασμα το σχετικό Υπουργείο φαίνεται να αγνοεί τα μέχρι τώρα δεδομένα και είναι έτοιμο να αδειοδοτήσει τον αγωγό.

Ακολουθεί όλο το κείμενο της ερώτησης