18/3/10

Απαράδεκτη γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος

"η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει στο έγγραφό της με υπ’ αριθμό Δ3-Γ/25899/14-01-2010 ότι «δεν έχει αντίρρηση ως προς την χορήγηση των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αδειών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου ¨Αγωγός μεταφοράς καυσίμων στις εγκαταστάσεις της Δ. Τούλας ΑΕ».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία κατέθεσε νέα ερώτηση σχετικά με το θέμα καθώς όπως φαίνεται από το άνω απόσπασμα το σχετικό Υπουργείο φαίνεται να αγνοεί τα μέχρι τώρα δεδομένα και είναι έτοιμο να αδειοδοτήσει τον αγωγό.

Ακολουθεί όλο το κείμενο της ερώτησης


16/03/2010
ΕΡΩΤΗΣΗ
& ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
-Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: Αδειοδότηση για εγκατάσταση υπόγειου και υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων στο Δήμο Νέας Τρίγλιας του Νομού Χαλκιδικής

Τον Αύγουστο του 2009 έγινε γνωστό ότι η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΕ» με έδρα τα Νέα Μουδανιά είχε καταθέσει αίτημα για άδεια κατασκευής αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων από παλιές εγκαταστάσεις δεξαμενών 13.000m3 εντός των ορίων του Δήμου Νέας Τρίγλιας Νομού Χαλκιδικής στον θαλάσσιο χώρο του Δήμου. Η απόσταση από την μονάδα αποθήκευσης έως την ακτογραμμή είναι 5,3 χιλιόμετρα και η τεχνική μελέτη που κατατέθηκε από την εταιρεία αναφέρει ότι θα κατασκευάσει υπόγειο αγωγό από σιδηροσωλήνες, ο οποίος θα φτάνει στη θάλασσα μέσα από τις εκβολές κεντρικού χειμάρρου της περιοχής και θα συνεχίζεται υποθαλάσσια τουλάχιστον για άλλα 1,2 χιλιόμετρα ώστε να υπάρχει θαλάσσιο βάθος 25 μέτρων, όπου και θα στηθούν πλωτές νησίδες-αγκυροβόλια για να δένουν δεξαμενόπλοια που θα διοχετεύουν στον αγωγό πετρέλαιο και αμόλυβδη βενζίνη. Ο Δήμος Τρίγλιας έχει συντάξει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο οποίο η παραθαλάσσια περιοχή που θα εκβάλει ο αγωγός είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη Β΄ κατοικίας με επιτρεπόμενη την τουριστική χρήση, προβλέπει τη δημιουργία ζώνης περιαστικού χώρου και ζώνη προστασίας και ανάδειξης ρεμάτων. Στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και υπάρχει πληθώρα κατοικιών που χρησιμοποιούνται είτε ως μόνιμες είτε ως παραθεριστικές.
Ο Δήμος Ν. Τρίγλιας μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου (α.π.3705/19-05-09) έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση του αγωγού, όπως επίσης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Ε.Χ.Ω.Π.) και ο ΕΟΤ (α.π.6164/13-08-09). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με έγγραφό του (α.π.4830/30-04-09) προς την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής κατατάσσει το έργο στην κατηγορία Α΄ υποκατηγορία 1 (σύμφωνα με την ΠΠΕ) και αποδεικνύει ότι η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται στις ιδιαίτερα βαρύνουσες και οχλούσες ως προς το περιβάλλον και ότι έχει τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Την μη πραγματοποίηση της πιο πάνω επένδυση έχουν απαιτήσει όλοι οι Σύλλογοι (επαγγελματικοί, οικιστικοί, τουριστικοί, παραθεριστικοί, εξωραϊστικοί) της ευρύτερης περιοχής με σχετικές αρνητικές αποφάσεις Γενικών τους Συνελεύσεων και με συλλογές υπογραφών που αριθμούνται σε χιλιάδες. Επίσης στη σχετική με το ίδιο θέμα μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων που διοργάνωσε ο Δήμος Νέας Τρίγλιας εκφράστηκε η αντίθεσή τους στην αδειοδότηση κατασκευής υπόγειου και υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων στην περιοχή. Άλλωστε για το σοβαρότατο θέμα είχαμε καταθέσει σχετική ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3457/25.8.2009, που όμως ποτέ δεν πήραμε απάντηση.
Αγνοώντας προκλητικά όλα τα παραπάνω η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει στο έγγραφό της με υπ’ αριθμό Δ3-Γ/25899/14-01-2010 ότι «δεν έχει αντίρρηση ως προς την χορήγηση των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αδειών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου ¨Αγωγός μεταφοράς καυσίμων στις εγκαταστάσεις της Δ. Τούλας ΑΕ».
Επειδή
-πολλά ερωτηματικά εγείρονται για την αναγκαιότητα του έργου της ιδιωτικής εταιρείας που θα υποβαθμίσει όλη την περιοχή και ενδεχομένως εκτός από την αποθήκευση υγρών καυσίμων για λιανικό εμπόριο, να γίνεται και διύλιση και επεξεργασία στις παλιές εγκαταστάσεις δεξαμενών και με μεγάλη πιθανότητα κατασκευής νέων δεξαμενών για μεγαλύτερη χωρητικότητα
-η εγκατάσταση της αποθήκευσης αλλά και του αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι μεγάλης επικινδυνότητας και επιβαρυντική για το περιβάλλον,
-η εγκατάσταση είναι πλήρως ασύμβατη θεσμικά και ουσιαστικά, με τις υφιστάμενες χρήσεις γης που είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό καθώς και με το ιδιαίτερου κάλλους και αξίας φυσικό τοπίο, μεσόγειο και παράκτιο,
-η περίπτωση ενός ατυχήματος διαρροής πετρελαίου ή αμόλυβδης βενζίνης θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, στο περιβάλλον, στην οικονομία του τόπου και στον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στην περίπτωση διαρροής μέσα στη θάλασσα θα επέλθει ανεπανόρθωτη καταστροφή του Θερμαϊκού κόλπου και του θαλάσσιου πλούτου με πλήγμα και στην αλιεία,
-στον Δήμο Ν. Τρίγλιας έχουν δραστηριοποιηθεί στον κλάδο του τουρισμού πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα βάλλονται από την κρίση και η λειτουργία αντίστοιχης δραστηριότητας θα οδηγήσει στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής,
-το υπό έγκριση ΓΠΣ της περιοχής, δεν επιτρέπει δραστηριότητες που προβλέπονται μόνο σε ειδικές ζώνες υψηλής ασφάλειας,
-στην επίμαχη περιοχή εκτός από τους παραθεριστές ζουν όλο το χρόνο οικογένειες οι οποίες θα έχουν στη θέα τους τις πλωτές εξέδρες και τα δεξαμενόπλοια.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
• Πως δικαιολογείται η λειτουργία αποθήκης δεξαμενών υγρών καυσίμων και αγωγού μεταφοράς σε περιοχές με πλήρως ασύμβατες χρήσεις με την προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με το ΓΠΣ;
• Τι άμεσα μέτρα θα πάρουν ώστε η εν λόγω εταιρεία να μην πάρει έγκριση για την κατασκευή του αγωγού που θα φέρει οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική καταστροφή όχι μόνο στο Δήμο Ν. Τρίγλιας αλλά πιθανόν σε όλους τους δήμους που έχουν θαλάσσιο μέτωπο στο Θερμαϊκό κόλπο, όπως συνηγορούν και ο Δήμος Ν. Τρίγλιας και η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή;
• Η εγκατάσταση πλωτών νησίδων-αγκυροβολίων στη θαλάσσια περιοχή σε τι βαθμό θα επηρεάσει άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και την φυσική ισορροπία;


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Τεχνική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.» για την έγκριση των εργασιών της.
2. Όλη την αλληλογραφία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία.
3. Την ημερομηνία καταχώρησης της ανωτέρω εταιρείας στα μητρώα των Α.Ε και την ακριβή έδρα της επιχείρησης.

Η ερωτώσα βουλευτής

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

1 σχόλιο:

 1. Η Έρημη Χώρα
  Πέσαμε τελικά στον γκρεμό, το ΔΝΤ είναι εδώ. Η κυβέρνηση, μέσα από απίστευτες παλινωδίες και αντιφάσεις, υπέκυψε στην πίεση των αγορών χωρίς όρους. Το μέλλον της χώρας είναι πια άδηλο, η καταδίκη των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων δεδομένη.
  Δεν έχω γνωρίσει στη ζωή μου κυβέρνηση, που να αθέτησε τόσο γρήγορα, τόσες υποσχέσεις, που να εξαπάτησε τόσο έναν ολόκληρο λαό και που εξακολουθεί στο ίδιο τροπάριο, χωρίς ντροπή, με την πλεοψηφία των ΜΜΕ (ευτυχώς υπάρχουν και λίγες εξαιρέσεις) να υποστηρίζουν με φανατισμό τις αυτοκτονικές (για το λαό) επιλογές της και να συσκοτίζουν οποιαδήποτε άλλη άποψη.
  Οι συνειδητά ψευδείς υποσχέσεις του κ Παπανδρέου προεκλογικά δείχνουν και την αγωνία, το κόμμα του να καταλάβει με κάθε μέσον την εξουσία. Ίσως οι κυρίαρχοι του πλανήτη και οι ελέγχοντες την παγκόσμια οικονομία να πίστευαν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ, που ελέγχει μέρος του συνδικαλιστικού κινήματος, θα μπορούσε να λάβει τόσο αντιλαϊκά μέτρα. Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, τι ντροπή, υποκλίνονται μπροστά στην καταστροφή της χώρας, υποτελείς όντες του κόμματος.
  Ουδεμία άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξετάστηκε από την κυβέρνηση για να απορριφθεί ως ανεφάρμοστη. Μας οδήγησαν στο μονόδρομο του ΔΝΤ χωρίς δεύτερη σκέψη.
  Η τρομοκρατία των Ελλήνων είναι καθημερινή πρακτική τόσο από τα κυβερνητικά στελέχη όσο και από την πλειοψηφία των ΜΜΕ.
  Πιστεύεται αν κάποιος π.χ. εργολάβος, που κατέχει ΜΜΕ, έβγαινε χαμένος από την προσφυγή στο ΔΝΤ θα την υποστήριζε μέσα από την τηλεόρασή του ή την εφημερίδα του; Μάλλον θα την πολεμούσε με φανατισμό.
  Βέβαια, θα μου πει κανείς, πως το κεφάλαιο στη χώρα μας (τράπεζες κλπ) θα βγει σχεδόν αλώβητο από την κρίση την οποία θα πληρώσουν αποκλειστικά οι μη έχοντες και οι μη κατέχοντες. Οι επιλογές της κυβέρνησης, που τόσο εύκολα έκανε, δεν πλήττουν κατ' ουσίαν τόσο το μεγάλο κεφάλαιο αλλά τον μικρομεσαίο Έλληνα. Αυτό, από μόνο του λέει, ποιανών συμφέροντα υπηρετεί η δήθεν σοσιαλιστική κυβέρνηση.
  Η κυβέρνηση δεν πίεσε για διαπραγμάτευση του χρέους για να μην χάσουν οι δανειστές - τράπεζες αδιαφορώντας τι αυτό θα σημάνει για τον Ελληνικό λαό (τουλάχιστον την πλειοψηφία του).
  Ο λαός είναι μάλλον παγωμένος μπροστά σε όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και γι' αυτό πιστεύω ότι και οι κινητοποιήσεις δεν γενικεύτηκαν ακόμη.
  Η ΝΔ φέρει προφανώς τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση.
  Η αριστερά, σε ιδεολογικό αδιέξοδο, περιορίζεται σε καταγγελίες εφ' 'ολης της ύλης και σε περιστασιακές απεργιακές κινητοποιήσεις χωρίς μαζική συμμετοχή.
  Θα έπρεπε να οργανωθεί έστω αυθόρμητα και μέσα από τα μπλογκς ένα κίνημα διαμαρτυρίας γιατί τα χειρότερα έπονται.
  Έλληνες Αντισταθείτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή